Wettelijke vermeldingen

Intellectueel eigendom, reproductie verboden – copyrights

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en beelden gereproduceerd op deze website zijn voorbehouden door middel van auteursrecht alsook wat betreft het intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld, met inbegrip van downloadbare documenten en iconografische en fotografische beelden.

Als zodanig en in overeenstemming met het Franse Wetboek van Intellectueel Eigendom, is het gebruiksrecht beperkt tot persoonlijk en privégebruik, onderworpen aan verschillende nader beperkende bepalingen.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website en het gebruik van de inhoud van deze website anders dan voor individueel en privégebruik, strikt verboden.

Persoonlijke informatie

Krachtens de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, heeft u het recht tot intrekking (art. 26 van de wet), tot toegang (art. 34 tot 38 van de wet) en tot rectificatie (art. 36 van de wet) van uw persoonlijke gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de webmaster via contact@audacy.fr.

Waarschuwing

De informatie op deze website informatie is gedeeltelijk noodzakelijk en heeft geen enkele contractuele waarde.

Credits

Publishing Director

Cassandre Elimas

Website-ontwikkeling

logo audacy

Digitaal agentschap Paris Audacy www.audacy.fr

Fotografie

Credits foto’s Istock photos.